LANTREK '19 | 28.2- 3.3.2019, Tampereen messu- ja urheilukeskus

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on LanTrek Ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.11.2018  Viimeisin muutos 26.11.2018  

1. Rekisterinpitäjä

LanTrek Ry
Mestarintie 1
33470 Ylöjärvi  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ville Teronen
+358 20 754 5341
[email protected] 

3. Rekisterin nimi

LanTrek Ry:n asiakasrekisteri  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
Henkilön vapaaehtoinen suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on LanTrek tapahtuman yhteydenpito asiakkaisiin, kaikkien tapahtuman palveluiden tuottaminen asiakkaille sekä markkinointi ja kävijätutkimus. 

5. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään 2 vuotta siitä hetkestä kun asiakas on viimeisen kerran kirjautunut tapahtuman lipunmyyntijärjestelmään tai muuten ollut aktiivisessa asiakassuhteessa LanTrek Ry:n kanssa. 

6. Rekisterin tietosisältö

Tietosisältö on yhtenevä tapahtuman lipunmyyntijärjestelmän (Moya) kanssa.
Kts. CodeCrew tietosuojaseloste: http://www.codecrew.fi/rekisteriseloste.html 

Tietoja joita käytetään LanTrek Ry:n tapahtumien viestintään ja markkinointiin 

Etunimi
Sukunimi
Ikä
Sähköpostiosoite,
Puhelinnumero
Lähiosoite
Postinumero
Paikkakunta
Sivunvaihto 

Muita tietoja joita asiakas on saattanut ilmoittaa rekisteriin 

Lempinimi ( Nick)
Sukupuoli
Syntymäpäivä ( tai vuosi)
Valokuva
T-paidan koko
Ruoka-aine allergiat  

Automaattiset tekniset tiedot 

Käyttäjän IP-osoite
Selaimen tunnistetiedot 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, lipunvarausjärjestelmän kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella fyysisesti turvallisessa, lukitussa ympäristössä. 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).